Gmina Tworóg beneficjentem programu „Laboratoria Przyszłości”

Wszystkie szkoły podstawowe prowadzone przez Gminę Tworóg znalazły się wśród beneficjentów programu. Placówki otrzymały wsparcie finansowe, dzięki któremu uczniowie będą mogli uczyć się poprzez eksperymentowanie i zdobywać w ten sposób praktyczne umiejętności.

Trzy szkoły naszej gminy otrzymały łącznie 212.100,00 zł, w tym:

1. Szkoła Podstawowa im. Powstańców Śląskich w Tworogu – 92.100,00 zł

2. Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Boruszowicach – 60.000,00 zł

3. Szkoła Podstawowa w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Wojsce – 60.000,00 zł

Laboratoria Przyszłości to inicjatywa edukacyjna realizowana przez Ministerstwo Edukacji i Nauki we współpracy z Centrum GovTech w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Celem działań ma być stworzenie bazy nowoczesnej szkoły, w której zajęcia będą prowadzone w sposób ciekawy, angażujący uczniów oraz sprzyjający odkrywaniu ich talentów i rozwijaniu zainteresowań. Środki na uruchomienie tzw. Laboratoriów Przyszłości we wszystkich szkołach podstawowych otrzymała także Gmina Tworóg.

Laboratoria Przyszłości to wsparcie szkół podstawowych w budowaniu wśród uczniów kompetencji przyszłości z tzw. kierunków STEAM (nauka, technologia, inżynieria, sztuka oraz matematyka). W ramach Laboratoriów Przyszłości szkoły otrzymują od państwa wsparcie finansowe na zakup nowoczesnego wyposażenia m.in. drukarek 3D, mikrokontrolerów, robotów, sprzętu do nagrań, pomocy dydaktycznych.

Program finansowany jest z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

Środki zostaną wykorzystane w roku 2022 na zakup wyposażenia podstawowego i dodatkowego z katalogu wyposażenia programu dostępnego na stronie: https://www.gov.pl/web/laboratoria

Data opublikowania: 07:52, 31 grudnia 2021

Kategorie: Aktualności