Gmina Tworóg uzyskała dofinansowanie do OZE w projekcie partnerskim

W dniu 17 lutego br. w Ratuszu w Tarnowskich Górach beneficjenci tego przedsięwzięcia podpisali aneks do zawartej przed dwoma laty umowy partnerskiej.

W wyniku renegocjacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Komisja Europejska wyraziła zgodę na zwiększenie alokacji przeznaczonej w programie na dofinansowanie inwestycji w odnawialne żródła energii (OZE).

Tym samym projekt pn. Odnawialne żródła energii poprawą jakości środowiska naturalnego na terenie Gmin Partnerskich: Tarnowskie Góry, Gaszowice, Jejkowice, Lyski, Krupski Młyn, Kużnia Raciborska, Nędza, Lelów, Psary, Sośnicowice, Tworóg”, którego liderem jest Gmina Tarnowskie Góry, został wybrany do dofinansowania

70 milionów złotych, w tym
ponad 52 miliony unijnego dofinansowania, 11 gmin należących do 5 śląskich
powiatów, 2646 budynków i 3598 ekologicznych instalacji, takich jak ogniwa
fotowoltaiczne, kolektory słoneczne, pompy ciepła, kotły na biomasę – to
liczbowe podsumowanie ekologicznego projektu.

Wartość zadania dla Gminy
Tworóg to 5 893 377,00 zł, a dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa stanowi 4 459 627,00 zł.

Celem głównym projektu jest przede wszystkim
zwiększenie wielkości produkcji energii elektrycznej i cieplnej pochodzącej z
odnawialnych żródeł energii w Gminie Tworóg, a w konsekwencji zmniejszenie
emisji zanieczyszczeń do atmosfery, w tym CO2 i pyłu PM10. U mieszkańców
wybudowanych zostanie 288 instalacji OZE. To duży krok w ochronę środowiska na
naszym terenie.

Od strony technicznej nad
przygotowaniem projektu i wykonaniem dokumentacji w gospodarstwach domowych
czuwała firma Semper Power z Krupskiego Młyna.

Przedsięwzięcie realizowane
będzie w formule „parasolowej” co oznacza, że gmina będąca beneficjentem
środków europejskich jest inwestorem, a mieszkańcy będą wnosili jedynie wkład
własny. Mieszkańcy, którzy wezmą udział w projekcie, otrzymają instalacje OZE
zamówione w przetargu organizowanym przez gminę i to gmina przez 5 lat po
zakończeniu projektu będzie ich właścicielem. Po zakończeniu okresu trwałości
projektu instalacje zostaną przekazane na własność mieszkańcom.

Projekt dotyczy osób, które
złożyły deklaracje na etapie przygotowania wniosku o dofinansowanie w latach
2017 i 2018. Proces podpisywania umów organizacyjno – finansowych wkrótce się
rozpocznie i potrwa około 2 miesiący. W trakcie tego procesu – w razie
rezygnacji niektórych mieszkańców z udziału zostanie ogłoszony nabór
uzupełniający.

Zadanie realizowane jest w
formule „zaprojektuj i wybuduj” dlatego zakładamy, że pierwsze prace projektowe
ruszą w IV kwartale br. a prace montażowe będą trwały w roku 2021.

Instalacje będą finansowane w
około 70% ze środków dofinansowania, natomiast pozostałe około 30% stanowił
będzie wkład własny mieszkańców. Ostateczne wartości instalacji poznamy po
wyłonieniu ich wykonawców w procedurze przetargowej.

Na końcu
chcemy serdecznie podziękować mocno zaangażowanym w starania o otrzymane środki
zewnętrzne na wyżej opisane zadanie Zarządowi Województwa Śląskiego na czele z
Panią Marszałek Izabelą Domagałą, Radnemu Województwa Śląskiego Józefowi
Kubicy. Dziękujemy ponadto liderowi projektu – władzom i pracownikom Urzędu
Miejskiego w Tarnowskich Górach za dotychczasowy trud i pracę w jego realizację.

Data opublikowania: 20:51, 25 lutego 2020

Kategorie: Aktualności