GOPS Tworóg zaprasza do projektu z UE

Gminny
Ośrodek Pomocy Społecznej w Tworogu
serdecznie zaprasza na spotkanie organizacyjne dotyczące realizowanego
przez Ośrodek Projektu Systemowego PO KL „Program aktywizacji
społeczno-zawodowej bezrobotnych w Gminie Tworóg”. Projekt przeznaczony jest
dla osób korzystających z Pomocy Społecznej w rozumieniu przepisów o pomocy
społecznej, które są w wieku aktywności zawodowej. Spotkanie odbędzie się dnia
11 lutego o godz. 11:00 w Urzędzie Gminy w Sali Posiedzeń (parter, pokój nr 4).

Sprawozdanie z projektu 2010 r.

Data opublikowania: 12:52, 14 stycznia 2011

Kategorie: Aktualności