Gospodarowanie odpadami – informacja

Urząd Gminy w
Tworogu informuje, iż w dniu 09.05.2013
r. w
godzinach od 15.00 – 17.00 w siedzibie Ochotniczej Straży Pożarnej w
Tworogu zostanie uruchomiony punkt informacyjny, w którym możliwe będzie pobranie
deklaracji, uzyskanie informacji i objaśnień dotyczących
wypełnienia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi na obszarze Gminy Tworóg, a
także innych informacji dotyczących nowego systemu gospodarowania odpadami.

Data opublikowania: 07:13, 6 maja 2013

Kategorie: Aktualności