II sesja Rady Gminy

W dniu 10 grudnia 2014 roku o godz. 13.00 w Sali Posiedzeń Urzędu Gminy odbędzie się II sesja Rady Gminy Tworóg.

1.
Otwarcie
obrad.

2.
Przyjęcie
porządku obrad.

3.
Przyjęcie
protokołu z 1 sesji z dnia 1 grudnia 2014r.

4.
Sprawozdanie
Wójta z działalności pomiędzy sesjami Rady.

5.
Odpowiedż
na zapytania i wnioski radnych oraz sołtysów, złożone na poprzedniej sesji.

6.
Podjęcie
uchwały w sprawie opłaty od posiadania psów.

7.
Podjęcie
uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej.

8.
Podjęcie
uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy na rok 2014.

9.
Informacje
z prac Komisji w okresie międzysesyjnym składana przez przewodniczącego komisji
lub jej członka.

10.
Informacje
Przewodniczącego Rady Gminy.

11.
Wnioski
i zapytania.

12.
Zamknięcie
2 sesji Rady Gminy Tworóg.

Data opublikowania: 10:37, 4 grudnia 2014

Kategorie: Aktualności