Informacja na temat sposobu realizacji Powszechnego Spisu Rolnego w 2020 roku

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z decyzją Zastępcy Generalnego Komisarza Spisowego od dnia 10 pażdziernika 2020 r. istnieje możliwość realizacji Powszechnego Spisu Rolnego przez rachmistrzów w formie wywiadów bezpośrednich z użytkownikami gospodarstw rolnych.

Przeprowadzanie wywiadów bezpośrednich przez rachmistrzów spisowych
będzie realizowane z zachowaniem wszystkich obowiązujących zaleceń
sanitarnych.

Jeżeli respondent ze względu na sytuację epidemiczną
wyrazi obawę przed bezpośrednim kontaktem, rachmistrz spisowy
poinformuje respondenta o obowiązku udziału w spisie, który może być
zrealizowany w formie wywiadu telefonicznego.

W przypadku gdy
rachmistrz pozyska informację, że użytkownik gospodarstwa rolnego jest
objęty kwarantanną lub izolacją domową wywiad będzie przeprowadzony
przez telefon.

Przed przystąpieniem do realizacji wywiadu
bezpośredniego rachmistrz spisowy zobowiązany jest do okazania
legitymacji – imiennego identyfikatora ze zdjęciem, wydanej przez
Wojewódzkie Biuro Spisowe w Katowicach. W razie jakichkolwiek
wątpliwości dotyczących tożsamość rachmistrza spisowego, jego dane można
potwierdzić:

dzwoniąc na infolinię spisową pod numer 22 279 99 99, lub

za pośrednictwem strony internetowej: https://rachmistrz.stat.gov.pl/formularz/.

Szczegółowe
informacje w przedmiotowej sprawie zostały zamieszczone na stronie
internetowej: https://spisrolny.gov.pl/aktualnosci/https://spisrolny.gov.pl/aktualnosci/.

Data opublikowania: 15:20, 15 października 2020

Kategorie: Aktualności