Informacja o podziale nieruchomości

Wójt Gminy Tworóg

Działając na
podstawie art.. 104 ust. 1 ustawy z 21 sierpnia 1997r. o gospodarce
nieruchomości(tekst jednolity Dz. U. 102/2010 poz. 651 ze zmianami)

Informuje

Dnia 28 stycznia 2013r oku Rada
Gminy Tworóg podjęła Uchwałę Nr XXVII/249/2013 o scaleniu i podziale
nieruchomości, położonych w Boruszowicach przy ulicy Szkolnej i Łączności.

Załączniki do niniejszej
uchwały, ze względu na specyfikę opracowanej dokumentacji geodezyjno – prawnej,
są dostępne do wglądu w Biurze Rady Gminy Tworóg,

Ul. Zamkowa 16, 42-690 Tworóg

Dodatkowych informacji udzielają pracownicy Urzędu Gminy Tworóg pod
numerem telefonu 32285 74 93 wew. 42

Treść uchwały: BIP>UCHWAŁY

Data opublikowania: 13:05, 8 lutego 2013

Kategorie: Ogłoszenia