Informacja o realizacji projektu

Projekt pn.”Profilaktyka zdrowotna dzieci realizowana w trakcie wyjazdów śródrocznych w roku szkolnym 2017/2018″ o wartości 64.517,00 zł została zrealizowana przy wsparciu finansowym WFOŚiGW w Katowicach w kwocie 9.890,00zł

Data opublikowania: 09:42, 17 lipca 2018

Kategorie: Ogłoszenia