Informacja o zakończeniu sprzedaży paliwa stałego

Z dniem 30 kwietnia 2023 roku, Gmina Tworóg zakończyła sprzedaż preferencyjną paliwa stałego dla gospodarstw domowych na podstawie ustawy z dnia 27 pażdziernika 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych. Spowodowane jest to rozprowadzeniem zakupionego asortymentu od WĘGLOKOKS KRAJ S.A dla mieszkańców Gminy Tworóg oraz koniecznością rozliczenia się z prowadzonej sprzedaży.

Wnioski, które nie zostały zrealizowane w podanym terminie zostaną umorzone ze względów opisanych powyżej.

Przez cały okres sprzedaży preferencyjnej Gmina Tworóg zrealizowała wnioski dla ponad 350 mieszkańców Gminy Tworóg, których zaopatrzono w asortyment węglowy na łączną wartość osiągającą 600 ton.

Data opublikowania: 12:13, 10 maja 2023

Kategorie: Aktualności