Informacja w sprawie tworzyw sztucznych w Brynku

Informacja w sprawie toczącego się postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: „Zmiana sposobu użytkowania istniejącego obiektu budowlanego na zakład odzysku tworzyw sztucznych (występujących w postaci innych niż niebezpieczne) o łącznej mocy przerobowej nie większej niż 350 kg/h (0,350 Mg/h) zlokalizowanego w miejscowości Brynek, przy ul. Pyskowickiej”
Zgodnie z art. 133 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 256 ze zm.) Gmina Tworóg informuje, iż odwołanie Inwestora od decyzji Wójta Gminy Tworóg (wraz z aktami sprawy), nr 155/2020 z dnia 14.07.2020 r o sygnaturze Grp.OŚ.6220.2.2020 dotyczącej środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia polegającego na „Zmiana sposobu użytkowania istniejącego obiektu budowlanego na zakład odzysku tworzyw sztucznych (występujących w postaci innych niż niebezpieczne) o łącznej mocy przerobowej nie większej niż 350 kg/h (0,350 Mg/h) zlokalizowanego w miejscowości Brynek, przy ul. Pyskowickiej”, zostało przekazane do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach zlokalizowanego przy ul. Dąbrowskiego 23, 40 – 032 Katowice.

Data opublikowania: 18:44, 20 sierpnia 2020

Kategorie: Aktualności