Karta Dużej Rodziny

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tworogu informuje, iż od lipca
2014r. przyjmowane są wnioski na wydanie Karty Dużej Rodziny.
Rodziny z trójką i większą ilością dzieci mogą zgłaszać się
po wnioski o wydanie KDR do pok. 115 (1 piętro)
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tworogu.

Karta Dużej Rodziny przysługuje rodzinom z przynajmniej trójką
dzieci, niezależnie od dochodu. Karta jest wydawana bezpłatnie,
każdemu członkowi rodziny. Rodzice mogą korzystać z karty
dożywotnio, dzieci – do 18 roku życia lub do ukończenia nauki,
maksymalnie do osiągnięcia 25 lat. Osoby niepełnosprawne otrzymają
kartę na czas trwania orzeczenia o niepełnosprawności.

Karta oferuje system zniżek oraz dodatkowych
uprawnień. Jej posiadacze będą mieli możliwość korzystania z
katalogu oferty kulturalnej, rekreacyjnej czy transportowej na
terenie całego kraju.

Zniżki mogą oferować nie tylko instytucje publiczne, ale również
przedsiębiorcy prywatni. Przystępując do programu zyskują prawo
do posługiwania się znakiem „Tu honorujemy Ogólnopolską Kartę
Dużej Rodziny”.

Więcej informacji można uzyskać na stronie
https://rodzina.gov.pl/duza-rodzina

Data opublikowania: 09:28, 8 lipca 2014

Kategorie: Aktualności