Komunikat prasowy ws. XLV sesji Zgromadzenia Ogólnego Śląskiego Związku Gmin i Powiatów

1 marca 2019 r. na zaproszenie pana Piotra Kuczery, Prezydenta Rybnika, Zastępcy Przewodniczącego Związku – w Rybniku odbyła się XLV sesja Zgromadzenia Ogólnego Śląskiego Związku Gmin i Powiatów (regionalnej organizacji samorządu lokalnego województwa śląskiego).
Jest
to jedno z ważniejszych wydarzeń w początkowej fazie nowej kadencji
samorządowej 2019-2024, gdyż w jego trakcie nastąpił wybór władz
Stowarzyszenia, tj. Przewodniczącego Związku, członków 18-osobowego
Zarządu VIII kadencji (szczegółowa lista w załączniku nr 1) oraz Komisji
Rewizyjnej.
Nowym
Przewodniczącym Śląskiego Związku Gmin i Powiatów został wybrany na
pięcioletnią kadencję p. Piotr Kuczera, Prezydent Miasta Rybnika, który
do tej pory pełnił funkcję Zastępcy Przewodniczącego Związku.
Dotychczasowym Przewodniczącym naszego Stowarzyszenia, pełniącym tę
funkcję przez ostatnie cztery lata, był p. Jacek Krywult, wieloletni
samorządowiec, osoba posiadająca wszechstronne doświadczenie w zakresie
zarządzania (zarówno w sektorze prywatnym, jak i publicznym), który
przez ponad 16 lat piastował też funkcję prezydenta miasta
Bielsko-Biała.
W
sesji wzięło udział 86 delegatów – prezydentów, burmistrzów, wójtów,
starostów (lub ich zastępców), reprezentujących 133 jednostki samorządu
terytorialnego województwa śląskiego. Pozostałe szczegóły dotyczące
sesji Zgromadzenia Ogólnego Śląskiego Związku Gmin i Powiatów oraz
omawiane kwestie znajdują się w poniższych załącznikach.

Zał. 1
Zał. 2
Zał. 3

Data opublikowania: 14:37, 5 marca 2019

Kategorie: Aktualności