Konkurs fotograficzny pt. „Wieś województwa śląskiego okiem obiektywu”

Sekretariat Regionalny Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich OGŁASZA Konkurs fotograficzny pt. „Wieś województwa śląskiego okiem obiektywu”
Celem konkursu jest promowanie walorów kulturowych i przyrodniczych śląskiej wsi oraz „dobrych
praktyk” służących zrównoważonemu rozwojowi obszarów wiejskich.
Do udziału w konkursie zapraszamy osoby, które amatorsko lub profesjonalnie zajmują się fotografią isą
zameldowane na terenie województwa śląskiego.
Zdjęcia nadesłane do konkursu będą oceniane w trzech kategoriach:
a) I kategoria – Tradycja.
b) II kategoria – Krajobraz.
c) III kategoria – „Dobre praktyki” w zakresie rozwoju śląskiej wsi
Wszystkich zainteresowanych prosimy o zapoznanie się z Regulaminem Konkursu dostępnym na stronie
www.slaskie.ksow.pl.
Prace konkursowe wraz z formularzem zgłoszeniowym należy przesłać na adres:
Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego,
ul. Ligonia 46, 40 – 037 Katowice,
Wydział Terenów Wiejskich – Sekretariat Regionalny KSOW
z dopiskiem „Konkurs fotograficzny – Wieś Województwa Śląskiego okiem obiektywu”.
Zgłoszenia należy składać do dnia 20 września 2013 roku. Zdjęcia nadesłane po wyznaczonym terminie nie
będą brały udziału w konkursie. Konkurs zostanie rozstrzygnięty do dnia 31 pażdziernika 2013 r.
Kontakt:10.07.2013 KSOW:Konkurs fotograficznypt.”Wieś województwaśląskiegookiemobiektywu”
slaskie.ksow.pl/news/entry/4415-konkurs-fotograficzny-pt-wies-wojewodztwa.html 2/2
zobacz wszystkie newsy
Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
Sekretariat Regionalny KSOW
Ul. Ligonia 46; 40-037 Katowice
Tel/fax. (032) 77 40 549
E-mail: awasowicz@slaskie.pl
1. Regulamin konkursu

Data opublikowania: 19:07, 10 lipca 2013

Kategorie: Aktualności, Kultura