Konkurs na realizację zadań publicznych dotyczących: upowszechniania kultury fizycznej w zakresie sekcji piłki nożnej

I. Przedsięwzięcia realizowane w ramach zadań to:

szkolenie sportowe dzieci i młodzieży poprzez prowadzenie zajęć treningowych, organizację zgrupowań sportowych, organizowanie i udział w zawodach i turniejach sportowych piłki nożnej w ramach współzawodnictwa sportowego , reprezentowanie gminy w zawodach i turniejach międzygminnych.

utrzymanie obiektu sportowego w stanie niezbędnym dla realizacji zadań określonych w pkt. a, za wyjątkiem budynków i lokali.

Przewiduje się dwie formy zlecenia ww. zadań publicznych

Powierzenie wykonania zadań wraz z udzielenie dotacji na ich sfinansowanie.

Wsparcie realizacji zadań wraz z udzieleniem dotacji na jego dofinansowanie.

Data opublikowania: 09:09, 30 stycznia 2014

Kategorie: Ogłoszenia