Kontynuacja budowy kanalizacji sanitarnej w sołectwie Koty