Korpus Wspierania Seniorów

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tworogu zamierza przystąpić do realizacji Programu „Korpus wsparcia seniorów” – rok 2022.
Cel programu: Poprawa bezpieczeństwa oraz możliwości samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania osób starszych przez dostęp do tzw. „opieki na odległość”.

Adresaci
programu:

mieszkańcy
Gminy Tworóg

osoby
w wieku 65 i więcej lat, którzy mają problemy związane

z
samodzielnym funkcjonowaniem ze względu na stan zdrowia,

prowadzą
samodzielne gospodarstwa domowe lub mieszkają z osobami
bliskimi, które nie są w stanie zapewnić im wystarczającej
opieki

w codziennym funkcjonowaniu w zakresie odpowiadającym
ich potrzebom

Opis
Usługi:

udostępnienie
seniorom tzw. „opasek bezpieczeństwa” wyposażonych

w co
najmniej trzy z następujących funkcji: przycisk bezpieczeństwa


sygnał SOS, detektor upadku, czujnik zdjęcia opaski,lokalizator
GPS, funkcje umożliwiające komunikowanie się z centrum obsługi

i
opiekunami, funkcje monitorujące podstawowe czynności życiowe
(puls i saturacja).

sprawowanie
całodobowej opieki na odległość nad seniorami przez centrum
monitoringu;

Po
odebraniu zgłoszenia dyspozytor (ratownik medyczny, opiekun
medyczny, pielęgniarka) podejmuje decyzję o sposobie udzielenia
pomocy seniorowi. W zależności od sytuacji może on zapewnić
wsparcie emocjonalne przez telefon, poprosić o interwencję kogoś
z jego najbliższego otoczenia (rodzinę, sąsiadów, opiekunów),
poprosić

o interwencję pracownika ośrodka pomocy
społecznej/centrum usług społecznych (np. pracownika socjalnego
czy opiekunkę środowiskową) lub wezwać służby ratunkowe

W
celu rozpoznania potrzeb osoby zainteresowane udziałem

w
projekcie zapraszamy do kontaktu do
dnia 15 marca 2022 r.:

Gminny
Ośrodek Pomocy Społecznej w Tworogu

42-690
Tworóg, ul. Zamkowa 16

Telefon:
32/284-68-57

Udział
w Programie jest całkowicie bezpłatny !!!

Data opublikowania: 10:13, 18 lutego 2022

Kategorie: Aktualności