Kultywowanie śląskich tradycji

W dniu 30 września br. na uroczystej sesji Rady Gminy, z udziałem posła na sejm RP : Marka Plury i Marka Nowaka z Fundacji Silesia, podjęto uchwałę intencyjną w sprawie wspierania inicjatyw promujących śląską kulturę. W akcji bierze udział już prawie 30 gmin. Teraz także dołączyła się Gmina Tworóg.

Jak słusznie Wójt podkreślił „Kultywowanie naszych śląskich tradycji musi odbywać się zawsze przy wzajemnym szacunku i tolerancji wszystkich mieszkańców naszej gminy.”

Koszt akcji jest znikomy – tablice, które zostaną umieszczone przy wjazdach do gminy, wykonywane są własnoręcznie przez Fryderyka Zgodzaja, pracownika tut. Urzędu oraz zapalonego miłośnika naszej historii i tradycji, autora książki ” Dwa Rogi”.

Z-ca wójta, Klaudiusz Wieder na uroczystej sesji Rady Gminy, podkreślił : „To depozyt po przodkach, o który trzeba szczególnie dbać. Uchronimy go, edukując w tym zakresie nasze dzieci. Los śląskiej mowy leży w rękach „bajtli”, stad duży nacisk na edukację regionalną w naszych szkołach. Musimy bronić się przed niebezpiecznym, europejskim trendem ujednolicenia. Przecież Europa jest różnorodna, a my Ślązacy jesteśmy tego przykładem.”

Z tej okazji należy przypomnieć, że kultywowanie naszej regionalnej tradycji leży na sercu wielu w naszym społeczeństwie. W szkole podstawowej w Boruszowicach (teraz Zespół Szkolno-Przedszkolny w Boruszowicach) corocznie odbywa się konkurs gwary śląskiej, o zasięgu powiatowym. Jej promotorem i prowadzącym jest nauczyciel – Pani Elwira Ecler (mająca pod opieką także izbę regionalną przy szkole). Gminne Przedszkole w Tworogu co roku organizuje pod koniec listopada spotkanie z okazji Barbórki, zapraszając osoby związane z kulturą śląską oraz jej tradycją. Tego jesteśmy pewni – kultura śląska nie jest nam obca.

Data opublikowania: 07:04, 23 października 2013

Kategorie: Aktualności, Kultura