Marka Lokalna na BIS – podpisano umowę

Z radością informujemy, że w dniu 25.02.2021 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego podpisano umowę na realizację operacji „Marka Lokalna na BIS” realizowanego w ramach poddziałania „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Partnerami projektu realizowanego przez Lokalną Grupę Działania „Leśna Kraina Górnego Śląska” są : Lokalna Grupa Działania „Brynica to nie granica” oraz Lokalna Grupa Działania Nadarzyn-Raszyn-Michałowice.

W związku z czym już wkrótce wyruszy konkurs na „Markę Lokalną”. Zachęcamy do udziału.
Całkowita wartość operacji wynosi 1 056 985,00 zł, z czego zaanagażowanie finansowe LGD „Leśna Kraina Górnego Śląska” wynosi 504 985,00 zł.

Projekt jest kontunuacją operacji realizowanej w 2018 r. pn. „Stwórzmy Razem Markę Lokalną”. W ramach projektu „Marka Lokalna na bis” przygotowaliśmy szereg działań związanych z promocją produktów lokalnych występujących na obszarze partnerskich LGD, m.in.: konkurs „Marka Lokalna”, szkolenia dla laureatów konkursu, wizytę studyjną, udział w targach produktów regionalnych, promocję produktów lokalnych w telewizji i Internecie oraz otwarcie Centrum „Marki Lokalnej”.

Data opublikowania: 10:58, 9 marca 2021

Kategorie: Aktualności