MPZP Połomia, Świniowice, Wojska – Uchwała Nr XXXVIII/445/2006