MPZP Tworóg

Ogłoszenie Wójta Gminy Tworóg o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu wokół cmentarza w Tworogu.

Szczegóły >> BIP

Data opublikowania: 08:18, 28 marca 2023

Kategorie: Ogłoszenia