Najzdolniejsi absolwenci klas III gimnazjum Gminy Tworóg