Narodowy Spis Powszechny 2021 – Spisać musimy się wszyscy

W
„normalnych czasach” to byłoby wydarzenie, o którym
słyszelibyśmy bez przerwy od stycznia. W pandemicznym 2021 r.
obowiązkowy dla wszystkich mieszkańców Polski spis powszechny
rusza w cieniu trzeciej fali pandemii. A lepiej o nim nie zapomnieć,
bo może być to kosztowne.

1 kwietnia 2021 r. rusza
Spis powszechny mieszkań i ludności

Udział w spisie jest
obowiązkowy dla wszystkich osób zamieszkujących terytorium
Polski, w tym cudzoziemców

Spisu musimy dokonać
online. W przypadku, gdyby okazało się to niemożliwe, możemy
poprosić o spis telefoniczny lub wizytę rachmistrza w mieszkaniu

Brak spisania się grozi
grzywną nawet do 5 tys. zł


Spis powszechny mieszkań i ludności 2021, za który odpowiada
Główny
Urząd Statystyczny
, rusza 1 marca i potrwa do końca
czerwca. W tym czasie GUS musi zebrać informacje o
wszystkich osobach zamieszkujących Polskę.

Kto
podlega spisowi

Według ustawy obowiązkiem spisania objęte są: wszystkie osoby
fizyczne „stale zamieszkałe i czasowo przebywające w
mieszkaniach, budynkach i innych zamieszkanych pomieszczeniach
niebędących mieszkaniami”, a także „niemające miejsca
zamieszkania”.

To oznacza, że spisać muszą się nie tyko obywatele
Polski, ale i cudzoziemcy przebywający w czasie spisu na terytorium
Polski. Obowiązkiem objęci są także Polacy, którzy wyemigrowali.

Ponadto spis
obejmuje „mieszkania, budynki, obiekty zbiorowego zakwaterowania
oraz zamieszkane pomieszczenia niebędące mieszkaniami”. O
naszych mieszkaniach
będziemy informować sami. W
przypadku niezamieszkanych lokali obowiązek spadnie na ich
zarządców.

Jak się
spisać?

Spis powszechny w 2021 r. po raz pierwszy w historii
odbędzie się online. Tzw. samospis internetowy jest co do
zasady formą obowiązkową narzuconą przez ustawę. Specjalny
formularz pojawi się na stronie internetowej spis.gov.pl 1 kwietnia
2021 r.

Ze względu na fakt, że nie wszyscy mieszkańcy Polski mają
dostęp do internetu, przewidziano kilka ułatwień. Po pierwsze
urzędy statystyczne, urzędy wojewódzkie, urzędy gmin i podległe
im jednostki mają obowiązek udostępnić pomieszczenia, w którym
znajdą się komputery z dostępem do internetu, gdzie każdy
zainteresowany będzie mógł się spisać.

Po drugie w przypadku osób, dla których z różnych względów
samodzielny spis online okaże się niemożliwy, przewidziano
dwie alternatywne metody – spis telefoniczny lub wizytę rachmistrza
w domu. By z nich skorzystać trzeba się jednak
pospieszyć i zgłosić taką potrzebę najpóżniej 31 maja 2021 r.
pod numerem telefonu infolinii spisowej 22 279 99 99.

Jak
sprawdzić rachmistrza

Jeśli od 1
kwietnia 2021 r. do 30 czerwca 2021 r. do naszych drzwi zapuka
rachmistrz, mamy obowiązek z nim porozmawiać. Ze względu na
możliwość oszustw, udostępniono metody jego weryfikacji. Po
pierwsze będzie musiał posługiwać się odpowiednią legitymacją,
której wzór znajdzie się na stronie Głównego
Urzędu Statystycznego
. Jej cechą charakterystyczną będzie
trójwymiarowy hologram.

Co istotne, nie musimy zatrzymywać się na tym etapie. Przed
wpuszczeniem rachmistrza do mieszkania, będzie także możliwość
telefonicznej weryfikacji, czy osoba, która podaje się za
przedstawiciela służb statystycznych, faktycznie nim jest.
Wystarczy zadzwonić pod infolinię spisową lub do Wojewódzkich
Biur Spisowych w wojewódzkich Urzędach Statystycznych lub
właściwego Gminnego Biura Spisowego.

Co nam
grozi za niespisanie?

Udział w spisie powszechnym jest obowiązkowy i niewywiązanie
się z tego obowiązku podlega karze. W tym wypadku to grzywna
w wysokości nawet 5 tys. zł.

Data opublikowania: 08:07, 2 kwietnia 2021

Kategorie: Aktualności