Nieruchomość na sprzedaż

WÓJT GMINY TWORÓG Informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Tworogu, ul. Zamkowa 16, na okres 21 dni, tj. od 12.04.2011 r. do 13.05.2011 r. wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Tworóg przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym dotychczasowemu najemcy:

lokal mieszkalny położony w Brynku, ul. Wiejska 17/2.

Data opublikowania: 10:00, 22 kwietnia 2011

Kategorie: Nieruchomości