Nieruchomość na sprzedaż

Wójt
Gminy Tworóg ogłasza, że dnia 1 marca 2023 roku o godzinie
10.00 i 11.30 i 13.00 w Sali Posiedzeń Rady Gminy
Tworóg w budynku Urzędu Gminy Tworóg przy ul. Zamkowej 16
w Tworogu zostaną
przeprowadzone pierwsze nieograniczone przetargi ustne na
zbycie nieruchomości gruntowych własności Gminy Tworóg.

Szczegóły >> BIP

Data opublikowania: 15:40, 16 stycznia 2023

Kategorie: Nieruchomości