Nieruchomość na sprzedaż

WÓJT GMINY TWORÓG działając na podstawie art.35 ust.1 ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 roku informuje , o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń ( I piętro) Urzędu Gminy w Tworogu, przy ul. Zamkowej 16 na okres 21 dni, od 23.03.2018 r. do 13.04.2018 r. wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Tworóg, przeznaczonej do sprzedaży w trybie ustnego przetargu nieograniczonego:

1/nieruchomość zabudowana budynkiem mieszkalnym i gospodarczym położona w Tworogu przy ulicy Zamkowej 12

Data opublikowania: 18:08, 23 marca 2018

Kategorie: Nieruchomości