Nieruchomość na sprzedaż

WÓJT GMINY TWORÓG Informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu
Gminy w Tworogu, ul. Zamkowa 16, na okres 21 dni, tj. od 14.01.2011 r. do 04.02.2011 r. wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Tworóg przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym dotychczasowemu najemcy. Lokal mieszkalny położony w Tworogu, przy ul. Kościuszki 31 E/1.

Data opublikowania: 09:33, 14 stycznia 2011

Kategorie: Nieruchomości