Nieruchomości do dzierżawy

Wójt Gminy Tworóg

podaje do publicznej wiadomości, że w siedzibie Urzędu Gminy w Tworogu zostanie wywieszony na tablicy ogłoszeń na okres 21 dni tj. od dnia 15 maja 2024 r. do dnia 4 czerwca 2024 r. wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy.

Informacja pod numerem telefonu 32 285-74-93 wew. 41.

Linki

Data opublikowania: 13:45, 15 maja 2024

Kategorie: Nieruchomości