Nieruchomości do dzierżawy

WÓJT GMINY TWORÓG informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń
w siedzibie Urzędu Gminy w Tworogu, ul. Zamkowa 16,na
okres 21 dni, tj. od 14.10.2011 r. do 04.11.2011 r. wykazu nieruchomości
przeznaczonych do dzierżawy położonych w Boruszowicach, Hanusku, Świniowicach
oraz Tworogu. Informacja pod numerem telefonu 32 285-74-93 wewn. 41.

Data opublikowania: 09:42, 14 października 2011

Kategorie: Nieruchomości