Nieruchomości na sprzedaż

WÓJT GMINY TWORÓG działając na podstawie art.35 ust.1 ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 roku informuje , o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń (I piętro) Urzędu Gminy w Tworogu, przy ul. Zamkowej 16 na okres 21 dni, od 12.04.2019 r. do 03.05.2019 r. wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie ustnego przetargu nieograniczonego, stanowiącą własność gminy Tworóg : – nieruchomość zabudowana budynkiem mieszkalnym i gospodarczym położona przy ulicy Zamkowej 12 w Tworogu.

Treść wykazu dostępna jest również na stronie internetowej Urzędu Gminy Tworóg: gmina@tworog.pl

Data opublikowania: 17:52, 15 kwietnia 2019

Kategorie: Nieruchomości