Nieruchomości na sprzedaż

Wójt Gminy Tworóg ogłasza, że dnia 11 marca 2020 roku o godzinie 9.00, 10.00, 11.00, 12.00 w Sali Posiedzeń Rady Gminy Tworóg w budynku Urzędu Gminy Tworóg przy ul. Zamkowej 16 w Tworogu zostaną przeprowadzone nieograniczone przetargi ustne na zbycie nieruchomości gruntowych własności Gminy Tworóg, położonych w Tworogu i Hanusku.

Data opublikowania: 15:32, 31 stycznia 2020

Kategorie: Nieruchomości