Nieruchomości na sprzedaż

Wójt
Gminy Tworóg

ogłasza
przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym i gospodarczym
stanowiącą własność gminy Tworóg.

Data opublikowania: 13:43, 25 lipca 2016

Kategorie: Nieruchomości