Nieruchomości przeznaczone do dzierżawy

WÓJT GMINY TWORÓG informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Tworogu, ul. Zamkowa 16, od dnia 11.03.2022r. do dnia 01.04.2022 r. wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy położonych w Tworogu, Kotach, Boruszowicach i Hanusku.

Informacja pod numerem telefonu 32 285-74-93 wew. 41.

046_2022.pdf

Data opublikowania: 17:10, 11 marca 2022

Kategorie: Nieruchomości