Nieruchomości przeznaczone do oddania w użytkowanie wieczyste

Wójt Gminy Tworóg działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń ( I piętro ) Urzędu Gminy w Tworogu przy ul. Zamkowej 16 na okres 21 dni tj. od dnia 20.03.2017r. do 10.04.2017r. wykazu nieruchomości położonych w Tworogu, w Nowej Wsi Tworoskiej oraz w Połomii, stanowiących własność Gminy Tworóg przeznaczonych do oddania w użytkowanie wieczyste w drodze bezprzetargowej na rzecz Gminnego Ośrodka Kultury w Tworogu położonych w Tworogu.

Data opublikowania: 14:38, 20 marca 2017

Kategorie: Nieruchomości