Obwieszczenie

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY TWORÓG – zawiadamia się, że na wniosek z dnia 12 marca 2015 r., Pani Krystyny Głogowskiej reprezentowanej przez Panią Irenę Gola-Respondek zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie sieci wodociągowej na działkach nr ewid. 232/11, 202/11, 296/26, 50 obręb Tworóg, gmina Tworóg.

Szczegóły>>BIP>>Obwieszczenia

Data opublikowania: 12:05, 8 kwietnia 2015

Kategorie: Obwieszczenia