Obwieszczenie

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY TWORÓG – zawiadamia się, że została wydana decyzja nr 338/2015 ustalająca lokalizację inwestycji celu publicznego, polegającą na rozbudowie sieci energetycznej rozbudowie sieci energetycznej na działkach nr ewid.: 201/12, 216/11, 217/11, 232/11, 218/11, 219/11, 220/11, 221/11, 222/11, 223/11, 224/11, 225/11, 226/11, 227/11, 228/11, 229/11, 230/11, 231/11, 202/11, 204/11 obręb Tworóg, gmina Tworóg, inwestor: Pan Mariusz Gasiewicz Instal MG.

Data opublikowania: 13:52, 18 sierpnia 2015

Kategorie: Obwieszczenia