Obwieszczenie

OBWIESZCZENIE

o przystąpieniu do sporządzenia zmiany fragmentu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Tworóg oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.

Obwieszczenie

Data opublikowania: 08:21, 8 kwietnia 2022

Kategorie: Obwieszczenia