Obwieszczenie

o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek zarządu dróg powiatowych w Tarnowskich Górach zostało wszczęte postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na przebudowie drogi powiatowej 2901 S Tworóg-Świniowice – etap II.

Data opublikowania: 08:14, 8 grudnia 2010

Kategorie: Obwieszczenia