Odwołanie przetargu

Wójt Gminy Tworóg na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.2020.0.1990 t.j), odwołuje ogłoszony na dzień 24 lutego 2021r. na godzinę 12.00 pierwszy przetarg nieograniczony na zbycie nieruchomości gminnej, (działka 641/89) położonej w obrębie Tworóg, Przetarg odwołany został ze względu na brak wykazania w ogłoszeniu o przetargu na zbycie nieruchomości, obciążeń i zobowiązań jakim podlega zbywana nieruchomość.

Szczegóły: BIP>Ogłoszeia

Data opublikowania: 17:30, 16 lutego 2021

Kategorie: Nieruchomości