Oferta realizacji Zadania na 2019 rok zleconego w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020