Ogłoszenie

O wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w sołectwie Brynek i Tworóg.

Data opublikowania: 19:36, 16 grudnia 2010

Kategorie: Ogłoszenia