Ogłoszenie

Zawiadamiam, że w dniu 27 grudnia 2010 roku o godz. 15.00 w Sali Posiedzeń Urzędu Gminy Tworóg odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Budżetowej, Komisji Komunalnej, Komisji Rozwoju Rady Gminy Tworóg.

Porządek posiedzenia:

I . Część:

Wydanie opinii do projektu uchwały w sprawie dopłaty do taryfy ZUK Tworóg Sp. z o.o. w Tworogu w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków.

Wydanie opinii do projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków.

II. Część – dla członków Komisji Budżetowej:

Wydanie opinii do projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie na 2010r.

Data opublikowania: 20:03, 16 grudnia 2010

Kategorie: Ogłoszenia