Ogłoszenie

Ogłoszenie o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko w związku z podjęciem przez Radę Gminy Tworóg uchwały w sprawie przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Tworóg.

Więcej>>BIP>>Ogłoszenia

Data opublikowania: 11:57, 1 sierpnia 2011

Kategorie: Ogłoszenia