Ogłoszenie

Ogłoszenie Wójta
Gminy Tworóg o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny
oddziaływania na środowisko w związku z podjęciem przez Radę
Gminy Tworóg uchwały nr XLVII/460/2014 z dnia 27 pażdziernika 2014
r.

Szczegóły>>BIP>>Ogłoszenia

Data opublikowania: 11:55, 8 kwietnia 2015

Kategorie: Ogłoszenia