Ogłoszenie

Wójt Gminy Tworóg INFORMUJE przetarg na działkę 435/10 o pow. 0.25 20 ha, który miał się odbyć w dniu 14 lipca br. o godz. 13.00 został odwołany z przyczyn błędnego opisu nieruchomości w treści ogłoszenia o przetargu. W treści ogłoszenia było: (&) Nieruchomość jest niezabudowana, nieogrodzona i wykorzystywana na cele rolnicze(&). Jak wynika z stanu faktycznego nieruchomość ta jest częściowo ogrodzona, częściowo wykorzystywana na cele rolnicze – łąka, a częściowo jako skład maszyn rolniczych.

Data opublikowania: 11:04, 14 grudnia 2010

Kategorie: Nieruchomości