Ogłoszenie

Na podstawie art. 11 ust 2 art.13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. Nr 96 poz.873 z póżn. zm.) Wójt Gminy Tworóg ogłasza otwarty konkurs na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w okresie od 28 lutego do 31 grudnia 2008 r.

Data opublikowania: 08:01, 8 grudnia 2010

Kategorie: Ogłoszenia