Ogłoszenie

WÓJT GMINY TWORÓG działając na podstawie art.35 ust.1 ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 roku informuje, o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Tworogu, przy ul. Zamkowej 16 na okres 21 dni ,t .od 20.03.2009 r. do 10.04.2009 r. wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Tworóg, przeznaczonych do sprzedaży na rzecz najemców lokali mieszkalnych położonych:

w Brynku, przy ul. Tarnogórskiej 13

w Świniowicach, przy ul. Wiejskiej 79

Data opublikowania: 11:14, 14 grudnia 2010

Kategorie: Nieruchomości