Ogłoszenie

WÓJT GMINY TWORÓG działając na podstawie art.35 ust.1 ustawy o gospodarce nieruchomości z dnia 21 sierpnia 1997 roku informuje, o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Tworogu, przy ul. Zamkowej 16 na okres 21 dni, tj .od 19.06.2009 r. do 09.07.2009 r. wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Tworóg, przeznaczonych do sprzedaży na rzecz najemców lokali mieszkalnych położonych:

w Hanusku, przy ul.Słowiańskiej 4 B

w Hanusku, przy ul.Słowiańskiej 4 C

Boruszowicach, przy ul.Składowej 10 A

Data opublikowania: 11:17, 14 grudnia 2010

Kategorie: Nieruchomości