Ogłoszenie

WÓJT GMINY TWORÓG ogłasza DRUGI NIEOGRANICZONY PRZEARG USTNY NA ZBYCIE N I E R U C H O M O Ś C I G R U N T O W E J (tereny usług przy drodze krajowej DK 11 ) który odbędzie się w dniu 30 września 2009 r. w siedzibie Urzędu Gminy przy ul.Zamkowej 16 w Sali Posiedzeń tut. Urzędu o godz. 11.00 (pierwszy przetarg przeprowadzono w dniu 11 maja 2009 r.

Data opublikowania: 11:18, 14 grudnia 2010

Kategorie: Nieruchomości