Ogłoszenie

WÓJT GMINY TWORÓG działając na podstawie art.35 ust.1 ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 roku informuje, o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Tworogu, przy ul. Zamkowej 16 na okres 21 dni tj. od 20.11.2009 r. do 11.11.2009 r. wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Tworóg, przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym dotychczasowym najemcom:

lokal mieszkalny położony w Tworogu , przy ul. Kościuszki 31D/2

Data opublikowania: 11:24, 14 grudnia 2010

Kategorie: Nieruchomości