Ogłoszenie

WÓJT GMINY TWORÓG Informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Tworogu, ul. Zamkowa 16, na okres 21 dni, tj. od 23.04.2010 r. do 14.05.2010 r. wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia – nieruchomość zabudowana budynkiem usługowym położona w Boruszowicach. Informacja pod numerem telefonu 285-74-93 wew.. 42

Data opublikowania: 11:27, 14 grudnia 2010

Kategorie: Nieruchomości